Zdalna pomoc

Nasz system internetowej pomocy technicznej pozwala nam, za twoją zgodą, zdalnie kontrolować twój komputer. Widzimy to, co ty widzisz, a nasza klawiatura i myszka są duplikatami twoich. To tak, jak być tam razem z tobą, krok po kroku.

KROK 1
Zadzwoń na numer +44 1483 238730

Pamiętaj, by skontaktować się z nami przed klknięciem przycisku poniżej, aby mieć pewność, że jeden z naszych agentów jest dostępny, by połączyć się z tobą.

KROK 2
Kliknij przycisk poniżej, aby zainicjować zdalną sesję

Nasz agent poinstruuje cię jak zainicjować nową sesję zdalnej pomocy. Po kliknięciu przycisku poniżej, pojawi się okno z poleceniem Otwórz, Uruchom lub Zapisz plik. Jeśli masz taką możliwość, wybierz opcję Otwórz bądź Uruchom. W przeciwnym razie zapisz plik w lokalizacji, którą będziesz w stanie znaleźć (najlepiej Pulpit), a następnie otwórz plik.

Po otwarciu zobaczysz ID użytkownika i hasło. Podaj te dane naszemu agentowi, który przy ich użyciu będzie w stanie nawiązać połączenie z twoim komputerem.

Rozpocznij zdalną pomoc