Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Pojawia się komunikat, że "BACS jest zablokowany" ("BACS is locked")

Moduł BACS jest prawdopodobnie otwarty przez innego użytkownika bądź nie został prawidłowo zamknięty. Zapytaj innych użytkowników czy korzystają z modułu i jeśli nie, odblokuj go z Menu APS > "Unlock Sites"

 

Gdy chcę zalogować się do Space Managera, pojawia się komunikat "Too many users logged in"

Wykorzystane zostały wszystkie dostępne licencje. Poproś innego użytkownika, by wylogował się z systemu.

 

Gdy chcę zalogować się do Space Managera, pojawia się komunikat "Log In date is XX/XX/XXXX. Continue?"

Nie możesz uruchomić procedur startowych, ponieważ przynajmniej jedna osoba wciąż jest zalogowana do systemu z wyświetloną w komunikacie datą. Kliknij "Yes" w oknie komunikatu, przejdź do "Maintenance" > "Users Logged On" i rozłącz sesje ze starą datą. Następnie zaloguj się ponownie do Space Managera i uruchom procedury startowe.

 

Gdy próbuję otworzyć/wydrukować raport Bank Tally, pojawia się komunikat "Bank Tally Already Open"

Sprawdź czy raport nie jest uruchomiony w tle bądź na innym komputerze. Jeśli nie jest, przejdź do "Settings">"Reset Bank Tally Flag">wybierz odpowiedni oddział i kliknij “Reset”

 

Gdy próbuję zamknąć umowę, pojawia się komunikat "Contract is already being vacated by another user"

Sprawdź czy nie rozpoczęto zamykania umowy na innej stacji roboczej. Jeśli nie, otwórz okno umowy, którą chcesz zakończyć, następnie przejdź do "Support">"Reset Vacate Flag" i potwierdź klikając "Yes"

 

Jakie są wymagania dot. zainstalowania Space Managera na nowej stacji roboczej?

Space Manager wymaga określonego sposobu instalacji, umieszczenie skrótu programu na pulpicie nie wystarczy. Możemy udostępnić ci instrukcje dot. instalacji, więc po prostu skontaktuj się z nami. Jeśli wolisz, byśmy zrobili to za ciebie, za każdą instalację na stacji roboczej pobieramy opłatę w wysokości 52,50 GBP plus VAT.

 

Z jakimi Systemami Konroli Dostępu można zintegrować Space Managera?

Poniżej znajduje się lista systemów, z którymi stworzyliśmy standardowe metody integracji:

Posiadamy pliki integracyjne również z innymi systemami bądź możemy napisać nowe, pod warunkiem, że otrzymamy odpowiednie API. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Jak rozłączyć niewykorzystane sesje w Space Managerze?

Nieużywane sesje można rozłączyć z pozycji “Maintenance – Users Logged on” wybierając daną sesję i klikając "Disconnect". Jeśli nikt inny nie jest zalogowany, skontaktuj się z nami.

 

Co zrobić gdy moja nazwa użytkownika bądź hasło są nieprawidłowe?

Upewnij się, że nie korzystasz z nazwy użytkownika Windows, która domyślnie pojawia się w oknie nazwy użytkownika.

Jeśli masz pewność, że zapomniałeś/-aś swoje dane logowania, poproś innego użytkownika z odpowiednim profilem bezpieczeństwa, by sprawdził twoje dane w Menu "Maintenance">"Users".

Jeśli dane są prawidłowe, a drugi użytkownik ma wystarczające prawa, może zresetować twoje hasło z pozycji konta użytkownika.

To spowoduje usunięcie twojego obecnego hasła, więc przy kolejnym logowaniu wystarczy nazwa użytkownika. By ustanowić nowe hasło, kliknij "File" w lewym górnym rogu Space Managera i wybierz opcję "Change Password".

Jeśli inny użytkownik nie ma dostępu do powyższych opcji, skontaktuj się z nami. Pamiętaj o tym, że będziemy wymagali autoryzacji ze strony twojego managera, by zresetować twoje hasło.

 

Jak dodać/usunąć nowe prawo w Profilu Bezpieczeństwa?

By zmienić prawa użytkowników, należących do danego Profilu Bezpieczeństwa, przejdź do "Settings">"Security Profiles". Zaznacz profil, który chcesz edytować i kliknij podwójnie myszką. Prawa, które dany profil posiada, znajdują się po lewej stronie, pozostałe po prawej.

Aby dodać nowe prawa, podkreśl daną pozycję i kliknij "Add".

Aby usunąć prawa, podkreśl daną pozycję i kliknij "Remove".

 

Jak wstrzymać fakturowanie na umowie?

Fakturowanie można wstrzymać poprzez usunięcie Lead Days w oknie umowy. By usunąć wartość pola, wejdź w Lead Days, zaznacz obecną wartość i wciśnij przycisk "Delete".

 

Jak wstrzymać listy przypominające o zadłużeniu na danej umowie?

Ustaw Grace Days na umowie na 999, co w praktyce oznacza, że klient musiałby zalegać przynajmniej 3 lata, by otrzymać przypomnienie. Możesz również zmienić Late Status na wszystkich pozycjach na umowie, by równał się sumie przypomnień generowanych w twoim systemie. Liczbę tą możesz sprawdzić w Menu "Settings">"Custom Settings">"Late Letters">"Number of Letters". By zmienić Late Status dla danej pozycji, kliknij na nią podwójnie a następnie wprowadź nową wartość w odpowiednim polu. Dla systemu oznacza to, że komplet przypomnień został już wygenerowany.

 

Z jakimi systemami płatności można zintegrować Space Managera?

Space Managera można zintegrować z różnymi wiodącymi systemami płatności; kliknij tutaj, by dowiedzieć się więcej

 

Z jakimi dostawcami usług SMS można zintegrować Space Managera?

Zintegrowaliśmy Space Managera z wieloma dostawcami usług SMS z różnych krajów. Wszystkie integracje są do siebie bardzo podobne i łatwe w konfiguracji, więc najlepszym sposobem, by upewnić się czy Space Manager został zintegrowany z lokalnym dostawcą, będzie bezpośredni kontakt z nami. Jeśli taka integracja nie została jeszcze wdrożona, wybierz dostawcę, z którym chciałbyś współpracować a my zweryfikujemy możliwe opcje integracji.

Niektóre (zdecydowanie nie wszystkie) przykłady dostawców, z którymi nawiązaliśmy współpracę to:

  • Booms SMS - Wielka Brytania
  • Text Local - Wielka Brytania
  • WinSMS - RPA
  • Premium Numbers - Hiszpania
  • DESCOM - Hiszpania
  • SendSMS - Rumunia
  • Etoile Diese - Francja